تیزر دومین رویداد (1402)

گزارش دومین مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب (2)
شهریور 1401

دومین مدرسه با محوریت «انسان» و موضوعات: مسئله ذهن-بدن، مسئله شر، و مسئله اراده آزاد از 1 تا 16 شهریور 1401 به مدت سه هفته و با حضور 20 استاد بین المللی و داخلی به صورت آنلاین برگزار شد. هفته نخست با سخنرانی دکتر ابراهیم آزادگان و دکتر سید حسن حسینی عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، آغاز شد. سپس دکتر محمد لگنهاوزن پیرامون «تئوری استنباط‌گرایی درباره خداوند» و پروفسور کارا ریچاردسون از دانشگاه سیراکیوس آمریکا درباره «عاملیت از دیدگاه ابن سینا» سخنرانی کردند. روز دوم با سخنرانی دکتر ابراهیم آزادگان با موضوع «اراده آزاد و الهیات حامی آن» آغاز شد و با سخنرانی پروفسور لیندا زاگزبسکی از دانشگاه اوکلاهاما آمریکا با عنوان «تئوری تقدیرگرایی» پایان یافت.

هفته دوم و روز سوم مدرسه، دکتر مهدی همازاده پیرامون «مونیزم، پنسایکیزم و صدرا» و پروفسور جنیس چیک از دانشگاه آو ماریا آمریکا درباره «توماس آکوئیناس و ذهن» به ایراد سخنرانی پرداختند. روز چهارم پروفسور امبر گریفیون از دانشگاه دوک آمریکا درباره موضوع «فلسفه حقیقی و عملی در دنیای امروز» سخنرانی کردند و به ایرادات فلسفه خداباورانه سنتی پرداختند. روز پنجم دکتر نعیمه پورمحمدی درباره «مسئله شر از دیدگاه علوم شناختی» صحبت کردند و پروفسور ویلیام کریگ از دانشگاه بایولا آمریکا درباره «تئوری بی‌جسم بودن خداوند» سخنرانی کردند. روز ششم پروفسور تیموتی اکانر از دانشگاه ایندیانای آمریکا بر این موضوع تاکید کردند که «کدام الهیات می‌تواند، اطمینان به جهان پس از مرگ را، به ما عرضه کند؟» سپس پروفسور مولینز از دانشگاه سنت اندروز انگلستان نگاهی جدید پیرامون تئوری «الهیات گشوده» و رفع مشکلات آن مطرح ساختند.  روز هفتم دکتر محمد صالح زارع پور از دانشگاه منچستر انگلستان، به بررسی «تئوری جهان پس از مرگ و ایده جهنم و بهشت از منظر سیدر» پرداخت، سپس پروفسور آلفرد میلی از دانشگاه فلوریدا آمریکا مبحث «اراده آزاد از منظر نوروساینس» را مورد واکاوی قرار داد. 

هفته سوم به درسگفتارها اختصاص داشت و روز هشتم، جلسه اول از درسگفتار پروفسور پاول وینگارتنر از دانشگاه سالزبورگ آلمان با موضوع «علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق خداوند با وجود شر در عالم ناسازگار نیست» آغاز شد. روز نهم با دو درسگفتار دکتر سید نصیر موسویان از دانشگاه لویولای آمریکا پیرامون مسئله «روح انسانی از دیدگاه ابن سینا» پایان یافت. روز دهم به دومین جلسه درسگفتار پروفسور گارتنر و اولین جلسه درسگفتار پروفسور جان سندرز از دانشگاه هندریکس آمریکا با عنوان «الهیات گشوده، اراده و مسئله شر» اختصاص داشت.  روز یازدهم با جلسه اول درسگفتار دکتر سید حسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با موضوع «پاسخ ابن سینا به مسئله شر» و دومین درسگفتار پروفسور سندرز پایان یافت. روز پایانی مدرسه با دومین جلسه درسگفتار دکتر سید حسن حسینی و سخنرانی پروفسور برندن ریکاباو از دانشگاه پالم بیچ آمریکا با عنوان «فرامسئله آگاهی از منظر علوم شناختی» و سخنان اختتامیه دکتر سید حسن حسینی (مسئول رویداد) پایان یافت.