مدرسه بین‌المللی

خداباوری شریف

شرق و غرب

چهارمین مدرسه: خداباوری و علوم طبیعی: مبانی و تأملات نظری، تبیین‌های تکاملی
24-28 مهرماه 1403 

«مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف: شرق و غرب» رویدادی الهیاتی ـ فلسفی با چشم اندازی 10 ساله در دانشگاه صنعتی شریف است. سه سال نخست آن برای سال های 1400، 1401، و 1402 برنامه ریزی و برگزار شده است. برای سه سال متوالی، این مدارس بر سه مقوله «خدا»، «انسان» و «طبیعت» تمرکز داشتند و مباحث کلاسیک این حوزه را پی گرفتند. اولین مدرسه با محوریت «خدا» و مضامین اصلی: خدا؛ مفاهیم، اثبات‌ها، ویژگی‌ها و افعال در 1-11 شهریور 1400 برگزار شد. این مدرسه با حضور 14 استاد بین‌المللی و ایرانی، در دو هفته میزبان علاقه‌مندان بود. دومین مدرسه با محوریت «انسان» و موضوعات: مسئله ذهن-بدن، مسئله شر، و مسئله اراده آزاد در 1 تا 16 شهریور 1401 به مدت سه هفته و با حضور 20 استاد بین المللی و داخلی به صورت آنلاین برگزار شد. سومین مدرسه با محوریت «طبیعت» در سال 1402 با حضور 10 استاد برتر بین المللی برگزار شد. پس از پایان یافتن مباحث کلاسیک خداباوری در سه سال نخست رویداد، اکنون سه سال دوم را با موضوعات «خداباوری و علوم طبیعی: مبانی و تأملات نظری، تبیین‌های تکاملی»، «خداباوری و علوم طبیعی: فیزیک و علوم شناختی»، «خداباوری و علوم انسانی-اجتماعی» برنامه‌ریزی کرده‌‌‌ایم که در گاه‌شمار قابل مشاهده است. چهارمین مدرسه در تاریخ 24 تا 28 مهرماه 1403 برگزار خواهد شد.

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 1

خدا؛ مفاهیم، اثبات‌ها، ویژگی‌ها و افعال

شهریور 1400

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 2

مسئله ذهن-بدن، مسئله شر، و مسئله اراده آزاد

شهریور 1401

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 3

انواع طبیعی، قوانین طبیعت، غایتمندی

مهرماه 1402

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 4

خداباوری و علوم طبیعی: مبانی و تأملات نظری، تبیین‌های تکاملی

مهرماه 1403

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 5

خداباوری و علوم طبیعی: فیزیک و علوم شناختی

1404

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف 6

خداباوری و علوم انسانی-اجتماعی

1405

دانشگاه صنعتی شریف