پخش ویدیو

تیزر اولین رویداد (شهریور 1400)

گزارش دوره نخست مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب (1)
شهریور 1400

اولین دوره با محوریت «خدا» و مضامین اصلی: خدا؛ مفاهیم، اثبات‌ها، ویژگی‌ها و افعال از 1-11 شهریور 1400 برگزار شد. این مدرسه با حضور 14 استاد بین‌المللی و ایرانی، در دو هفته میزبان علاقه‌مندان بود. هفته نخست با سخنرانی دکتر سید حسن حسینی در افتتاحیه مدرسه، آغاز شد که شرح مختصری از اهداف رویداد و چشم‌انداز آینده این برنامه مطرح شد. سپس دکتر ابراهیم آزادگان سخنرانی خود را درباره «تأثیر دعا» آغاز نمودند و در انتها، دکتر سجاد ریزوی موضوع بساطت الهی از دیدگاه ملاصدرا را مورد واکاوی قرار دادند. برنامه روز دوم با سخنرانی پروفسور گراهام اپی با موضوع «چالش‌های اتئیسم» آغاز شد و با سخنرانی پروفسور مایکل روس با عنوان «آیا انقلاب داروینی به معنای مرگ خدا است؟» پایان یافت. روز سوم این مدرسه، پروفسور محمد لگنهاوزن درباره «شخص‌وار بودن خداوند» و خاستگاه این ایده در طول تاریخ سخن گفتند و پروفسور رحیم آکار درباره الهیات ابن سینا به ایراد سخنرانی پرداختند. هفته دوم رویداد به صورت درسگفتار ارائه شد و هر یک از سخنرانان، سه جلسه را به ارائه موضوعات مربوطه اختصاص دادند. موضوع اصلی سخنرانی پروفسور تیموتی اکانر درباره خداباوری و طبیعت‌گرایی متافیزیکی بود که استدلال‌هایی درباره خداباوری از منظر آگاهی و هنجارمندی و برخی استدلال‌های طبیعت‌گرایانه پیرامون مسئله شر را نیز مورد توجه قرار دادند. پروفسور جفری کوپرسکی بر مدل نئوکلاسیک فعل الهی تمرکز داشت و دکتر بن پیج موضوع «سرمدی بودن خداوند» را مبتنی بر دیدگاه برایان لفتو شرح داد. دکتر سید حسن حسینی با محوریت ابن سینا، موضوعاتی چون براهین اثبات وجود خداوند و علم الهی را برای علاقه‌مندان، مطرح نمودند و دکتر یوسف دانشور فعل عام و خاص الهی را از منظر حکمت متعالیه، مورد بررسی قرار دادند و نیز دکتر محمد سعیدی مهر دیدگاه‌های حکمت متعالیه درباره ضرورت و علم خداوند را بیان کردند. سخنرانی پروفسور سید حسین نصر و پروفسور برایان لفتو، تک ارائه‌های هفته دوم بودند که به ترتیب درباره «خدا در حکمت متعالیه» و «خالق بودن خداوند» به ارائه مطلب پرداختند.