پیش ثبت نام

چهارمین مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب

دانشگاه صنعتی شریف

لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر دقت فرمایید:

این رویداد شامل دو بخش است:

  1. بخش نخست در تاریخ 24 مهرماه 1403 به صورت حضوری و با حضور اساتید ایرانی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
  2. بخش دوم در تاریخ 25 تا 28 مهرماه 1403 به صورت مجازی و با حضور اساتید بین المللی برگزار خواهد شد.

 

 

به شرکت کنندگانی که در جلسات حضور یابند، گواهینامه دانشگاه صنعتی شریف اعطا خواهد شد.

صوت و پاورپوینت جلسات، پس از رویداد به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی جهت حضور مجازی، و حضور در دانشگاه صنعتی شریف، یک هفته پیش از رویداد به ایمیل شما ارسال خواهد شد. لذا ایمیل و شماره تماس ضروری را با دقت درج نمایید.

دقت فرمایید: روز 24 مهرماه که رویداد به صورت حضوری در دانشگاه صنعتی شریف است، به صورت مجازی پخش نخواهد شد.

هزینه ثبت نام در بخش مجازی: 

هزینه ثبت نام در بخش حضوری و مجازی: