دوره چهارم مدرسه بین المللی خداباوری شریف در تاریخ 25 تا 28 مهرماه 1403 برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاع از دوره های گذشته، به منوی رویدادی گذشته مراجعه فرمایید.